در دوران همه گیری ویروس کرونا پذیرش و بکارگیری فناوری های جدید در پروژه های ساخت و ساز سرعت گرفته و در حال ایجاد تغییردر مواردی چون مدل های اقتصادی ساختمان، بهبود همکاری، بهره وری، افزایش حقوق و حاشیه سود است.ه

ابزاری مانند “بیم فایو دی” و “دیتا آنالاتیک”، پهپادها، ابزار آنلاین و ابزار همکاری چون “کامون دیتا اینوایرونمنتس” بشکل روز افزونی در حال رایج شدن در شرکت های بزرگ دست اندرکار ساخت و ساز در سطح جهان هستند.باید به این نکته توجه داشت که در حالیکه این شرکت ها در حال بهبود بهره وری خود هستند ممکن است بطور قابل توجهی در حال هموار کردن مسیر پذیرش و بکارگیری فناوری های مورد نظر در آینده باشند.ه

در این مطلب به هفت گام مهم برای مدیریت هر چه بهتر و بکار گیری فناوری پرداخته می شود که داده ها را به سرعت مرتب نموده و مواردی که نیاز به اقدام سریع دارند را شناسایی می کند.ه

 

بیشتر بخوانید

 

keywords:

  • Big Data
  • 5D BIM
  • Data Analatic
  • Colabration tools
  • Common Data Environments

 

Share