ساخت اولین تونل کشتی در نروژ

ساخت اولین تونل کشتی در نروژ

چکیده عملیات اجرایی ساخت یک تونل تمام مقطع برای عبور کشتی های تجاری در نروژ در سال آینده آغاز خواهد شد. این تونل بگونه ای طراحی شده است که یک شبه جزیره را در بر می گیرد و به کشتی ها اجازه می دهد تا خطرناک ترین مسیر حمل و نقل دریایی نروژ را دور بزنند. حجم عملیات حفاری...
ساخت برج های عظیم بتنی در کره ماه

ساخت برج های عظیم بتنی در کره ماه

چکیده دانشمندان دانشگاه هاروارد طرح جدید و بلند پروازانه ای را برای ساخت برج های بتنی عظیم و فوق العاده بلند در کره ماه پیشنهاد کرده اند که برای تولید انرژی برق با استفاده از صفحات خورشیدی است. سازه این برج های بلند که می تواند حتی به کیلومتر نیز برسد با استفاده از...
Top