رباتی برای عبور از مسیرهای خطرناک

رباتی برای عبور از مسیرهای خطرناک

رباتی برای عبور از مسیرهای خطرناک همشهری آنلاین: محققان رباتی انسان نما ابداع کرده‌اند وبا استفاده از فناوری‌های مختلف به آن آموزش داده‌اند تا از مسیری باریک و خطرناک عبور...
استفاده از عایق صوتی ایرانی درساخت هتل

استفاده از عایق صوتی ایرانی درساخت هتل

استفاده از عایق صوتی ایرانی در پروژه ساخت هتل تهران – ایرنا – یک شرکت نانویی کشورمان اقدام به استفاده از یک عایق صوتی نانویی ساخت داخل در پروژه ساختمانی یک هتل کرد که این عایق یکی از محصولاتی است که در برنامه نانومچ به عنوان طرح برتر شناخته شد و مورد حمایت...
How listening more will change you

How listening more will change you

leader in a large organization was having a difficult time influencing his employees to move forward on a significant project that needed to be completed in a short period of time. The people who were most resistant were long-time technicians at the company who...
Top