استفاده از کرم ضد پیری راه برای افزایش دوام راه های آنگلستان

استفاده از کرم ضد پیری راه برای افزایش دوام راه های آنگلستان

چکیده ترکیب جدیدی از “قیر اصلاح شده پلیمری” که “کرم ضد پیری راه” نامیده می شود برای اولین بار در یکی از بزرگراه های انگلستان بکار گرفته شده است که حاوی ترکیباتی است که موجب کاهش ترک خوردگی سطحی ، هوازدگی و بهبود طول عمر قیر و در نتیجه افزایش...
PODCAST – Water and Worker Safety

PODCAST – Water and Worker Safety

LISTEN NOW   Episode Info In this episode of the Mass Construction Show we sit down with Andrew Whelton, Associate Professor of Civil Engineering and Environmental and Ecological Engineering at Purdue University to discuss the challenges around water quality,...
Top