از پل ها گرفته تا آسمانخراش ها، در همه محیط های ساخت بشر می توان شاهد حضور بتن بود که جدای از اینکه ماده ای ارزان و بادوام است اما از سویی دیگر نقش قابل توجهی در تغییرات آب و هوایی داشته و روند آن بگونه ای است که در آینده با کمبود برخی از مواد سازنده آن مواجه خواهیم شد و این عاملی شده تا محققان زیادی در این حوزه به مطالعه و تحقیق بپردازند.ه

در این راستا می توان از محققان “دانشگاه ایالتی مونتانا” نام برد که در حال تلاش برای تکمیل طرحی هستند تا با بهره گیری از میکرو ارگانیسم ها بتوان به جایگزینی پایدار برای سیمان دست یافت.محققان این دانشگاه در حال بررسی باکتری های سودمند از طریق اضافه کردن میکرو ارگانیسم ها به مصالح ساختمانی هستند. دکتر “چلسی هوران” استاد مهندسی مکانیک این دانشگاه که هدایت این تیم تحقیقاتی را نیز بر عهده دارد می گوید: “ما بسیار خوشحال خواهیم شد اگر بتوانیم از میکرو ارگانیسم هایی چون باکتری ها و قارچ ها به شکل سودمندی در مصالح ساختمانی استفاده کنیم تا از این پس بتوانند قابلیت های بهتری چون امکان استفاده مجدد و همچنین امکان بازیافت را بدست آورند.ه

بیشتر بخوانید

 

Keywords

  • Montana State University
  • Chelsea Heveran
Share