کاربرد بتنی که امکان درمان خود را دارد می تواند موجب کاهش هزینه تعمیرات سازه های زیر بنایی چون پل ها، تونل ها و ساختمان ها شود.این نوع بتن که بر پایه باکتریست، با تولید کربنات کلسیم، خود شرایط لازم برای افزایش مقاومت و همچنین پر شدن و بسته شده ترک های موجود را فراهم می آورد.ا

بیشتر بخوانید

 

Share