محققان ژاپنی در جریان مطالعه ای که در ژاپن انجام شده است دریافته اند که کاربرد روش امپدانس (مقاومت الکتریکی) مکانیکی برای آزمایش مقاومت فشاری بتن، برتری بیشتری را نسبت به روش رایج کاربرد چکش بتن از خود نشان داده است.این محققان اظهار می دارند که ” در این مطالعه ملاحظات مربوط به معیارهای اساسی روش امپدانس مکانیکی و مواردی چون کاربرد و دقت اندازه گیری آن، پس از بررسی انجام شده در محل، مورد بحث قرار گرفته اند.”ا

بیشتر بخوانید

 

Share