به گزارش یورو نیوز، چنین سرعتی، آلفا ایکس را به سریع‌ترین قطار تندروی جهان تبدیل می‌کند. البته قطار ژاپنی‌ها در رفت‌وآمدهای روزمره، مسافران را با سرعت ۳۶۰ کیلومتربرساعت جابه‌جا خواهد کرد. اولین آزمایش‌های آلفا ایکس، بدون مسافر و روی ریل‌های مخصوص انجام می‌شود.

View Article

Share