صنعت ساختمان یکی از صنایعی است که مشاغل سخت، خطرناک و نامناسب زیادی در خود جای داده است و انتظار می رود تا این مشاغل با رشد فناوری به صورت خود کار به انجام برسند.ه

فارغ از آنچه در آینده روی خواهد داد امروزه شرایط تغییر برخی از این کارها بوجود آمده است که از جمله می توان به عملیات آرماتور بندی اشاره کرد.در این راستا یک استارتاپ بنام اسکایمول قصد دارد تا شرایطی را فراهم آورد تا این کار بصورت کاملا” خودکار توسط ناوگانی از پهپادها انجام شود.ه

در این سیستم یک پهپاد محل مورد نیاز بستن میلگرد را مشخص نموده و پهپاد دیگر نسبت به بستن میلگرد اقدام می کند که این عملیات موجب جلوگیری از انجام چنین کار تکراری و خسته کننده ای توسط نیروهای انسانی می شود.اسمکایمول دریافته است که این پهپادهای نسبت به روبات های زمینی که دارای آج یا چرخ هستند عملکرد بهتری دارند. یکی از معایب این روباتها ایراد آسیب به اتصالات و یا تغییر مکان در آنهاست.ه

بیشتر بخوانید

 

Keywords

TSkyMul’s Drones

Share