چکیده

صنعت ساختمان یکی از صنایعی است که مشاغل سخت، خطرناک و نامناسب زیادی در خود جای داده است و انتظار می رود تا این مشاغل با رشد فناوری به صورت خود کار به انجام برسند. در این میان یک استارت آپ در تلاش است تا عملیات سخت و طاقت فرسای آرماتور بندی را به پهپادها واگذار کند تا به این وسیله از سختی و خطرات این کار بکاهد.

شرح

صنعت ساختمان یکی از صنایعی است که مشاغل سخت، خطرناک و نامناسب زیادی در خود جای داده است و انتظار می رود تا این مشاغل با رشد فناوری به صورت خود کار به انجام برسند.

فارغ از آنکه در آینده روی خواهد داد امروزه شرایط تغییر برخی از این کارها بوجود آمده است که ازآن جمله می توان به عملیات آرماتور بندی اشاره کرد.در این راستا یک استارت آپ بنام اسکایمول (SkyMul) قصد دارد تا شرایطی را فراهم آورد تا این کار بصورت کاملا” خودکار توسط ناوگانی از پهپادها انجام شود.

در این سیستم یک پهپاد محل بستن میلگرد را مشخص نموده و پهپاد دیگر نسبت به بستن میلگردها اقدام می کند که این عملیات موجب جلوگیری از انجام چنین کار تکراری و خسته کننده ای توسط نیروهای انسانی می شود.اسمکایمول دریافته است که این پهپادها در مقایسه با روبات های زمینی که دارای آج یا چرخ هستند عملکرد بهتری دارند. یکی از معایب این روباتها ایراد آسیب به اتصالات و یا ایجاد تغییر مکان درآنهاست.

بیشتر بخوانید

Share
Top