چکیده

دانشمندان دانشگاه هاروارد طرح جدید و بلند پروازانه ای را برای ساخت برج های بتنی عظیم و فوق العاده بلند در کره ماه پیشنهاد کرده اند که برای تولید انرژی برق با استفاده از صفحات خورشیدی است. سازه این برج های بلند که می تواند حتی به کیلومتر نیز برسد با استفاده از بتن و از طریق اختلاط مصالح موجود در سطح ماه اجرا می شوند.

شرح

دانشمندان دانشگاه هاروارد در آمریکا به تازگی ایده جدیدی را برای ایحاد پایگاه هایی در سطح کره ماه با استفاده از انرژی خورشیدی ارائه داده اند که در نوع خود ایده ای جدید و بلند پروازانه بشمار می رود.

“نیو ساینتیست (New Scientist) گزارش می دهد که برج های عظیم و قوق العاده بلندی که با استفاده از بتن در سطح ماه ساخته می شوند دارای ارتفاعی چند کیلومتری بوده و سطح آنها بطور کامل با صفحات خورشیدی پوشیده می شود.این تیم از دانشمندان که سرپرستی آن بر عهده سفورا راپرت (Sephora Ruppert)است در مقاله ای اظهار می دارند که این برج ها را می توان با اختلاط خاک موجود در کره ماه و و گرم کردن آن برای ایجاد چسبندگی بین اجزاء خاک به یکدیگر اجرا کرد.

این محققین در بخشی از مقاله خود آورده اند: دلیلی که موجب شد تا ما بتن را برای این پروژه انتخاب کنیم هزینه بسیار سنگین حمل آهن آلات و یا الیاف کربن به ماه بود که در حال حاضر بسیار گران است و به این علت امکان ساخت یک نیروگاه جهت تولید انرژی را غیر محتمل می سازد اما بر خلاف آن بتن می تواند به آسانی از سنگ های موجود در سطح ماه (lunar قegolith) در محل ساخته شود.

با ساخت این برج ها که کم و بیش مانند ایگلو (Igloo) و به شکل مخروطی هستند می توان صفحات خورشیدی را بر روی آن نصب کرد. ضخامت دیوار های این سازه تنها 20 سانتیمتر است و جالب است که دیواری با این ضخامت برای پایداری برجی به ارتفاغ چند کیلومتر نیز کافی به نظر می رسد.سفورا راپرت در ادامه گفت که انرژی تولید توسط برج هایی با ارتفاغ 500 متر تا 2 کیلومتر چندین گیگاوات خواهد بود.

بیشتر بخوانید

Share
Top