دانشمندان دانشگاه هاروارد در آمریکا به تازگی ایده جدیدی را برای ایحاد پایگاه هایی در سطح کره ماه با استفاده از انرژی خورشیدی ارائه داده اند که در نوع خود ایده ای جدید و بلند پروازانه بشمار می رود.ه

“نیو ساینتیست” گزارش می دهد که برج های عظیم و قوق العاده بلندی که با استفاده از بتن در سطح ماه ساخته می شنوند دارای ارتفاعی چند کیلومتری بوده و سطح آنها بطور کامل با صفحات خورشیدی پوشیده می شود.این تیم از دانشمندان که سرپرستی آن بر عهده “سفورا راپرت” است در مقاله ای اظهار می دارند که این برج ها را می توان با اختلاط خاک موجود در کره ماه و و گرم کردن آن برای ایجاد چسبندگی بین اجزاء خاک به یکدیگر اجرا کرد.ه

این محققین در بخشی از مقاله خود آورده اند: دلیلی که موجب شد تا ما بتن را برای این پروژه انتخاب کنیم هزینه بسیار سنگین حمل آهن آلات و یا الیاف کربن به ماه بود که در حال حاضر بسیار گران است و به این علت امکان ساخت یک نیروگاه جهت تولید انرژی را غیر محتمل می سازد اما بر خلاف آن بتن می تواند به آسانی از “سنگ های موجود در سطح ماه” در محل ساخته شود.ه

با ساخت این برج ها که کم و بیش مانند “ایگلو” و به شکل مخروطی هستند میتوان صفحات خورشیدی را بر روی آن نصب کرد. ضخامت دیوار های این سازه تنها 20 سانتیمتر است و جالب است که دیواری با این ضخامت برای پایداری برجی به ارتفاغ چند کیلومتر نیز کافی به نظر می رسد.سفورا راپرت در ادامه گفت که انرژی تولید توسط برج هایی با ارتفاغ 500 متر تا 2 کیلومتر چندین گیگاوات خواهد بود.ه

 

بیشتر بخوانید

 

Keywords

  • Lunar سupertall فower
  • New Scientist
  • Sephora Ruppert
  • lunar قegolith
Share