چکیده

عملیات اجرایی ساخت یک تونل تمام مقطع برای عبور کشتی های تجاری در نروژ در سال آینده آغاز خواهد شد. این تونل بگونه ای طراحی شده است که یک شبه جزیره را در بر می گیرد و به کشتی ها اجازه می دهد تا خطرناک ترین مسیر حمل و نقل دریایی نروژ را دور بزنند. حجم عملیات حفاری در این تونل بالغ بر 3 سیلیون متر مکعب بوده و پس از بازگشایی روزانه 19 کشتی امکان عبور از آن را خواهند داشت .

شرح

عملیات اجرایی ساخت تونل برای عبور کشتی در نروژ در سال آینده آغاز خواهد شد. طراحی این سازه بگونهه ای انجام شده است که یک شبه جزیره را در بر گرفته و به کشتی ها اجازه می دهد تا خطرناک ترین مسیر حمل و نقل دریایی نروژ را دور بزنند.تونل استاد (Stad Ship Tunnel) بعنوان یک “تونل کامل” برای عبور کشتی هاست (البته یک تونل عبوری برای قایق های کوچک در فرانسه وجود داشت که در دهه 1960 میلادی فرو ریخت ) که موجب دوری کشتی ها از قایق های موجود در آبهای اطراف جزیره استاد (Stad Peninsula) می شود.

نگاهی به طرح این پروژه عظیم نشان می دهد که طول تونل استاد 1.7 کیلومتر ، ارتفاع آن از کف 50 متر و عرض آن 36 متر خواهد بود. انتظار می رود تا در این پروژه حجم عملیات تخریب سنگ به طور کلی به 3 میلیون مترمکعب برسد.

عملیات حفاری تاج این تونل به شیوه افقی و با استفاده از مواد منفجره و حفاری بخش تحتانی نیز از طریق حفاری عمودی و انفجار انجام خواهد شد.در دوره زمانی انجام کار به منظور خشک نگاه داشتن فضای داخلی تونل، بخشهای ورودی و خروجی تا حدی مسدود خواهند بود اما در زمان آبگیری دهانه های ورودی و خروجی منفجر خواهند شد. به محض اینکه این تونل برای عبور کشتی ها بازگشایی شود به طور میانگین روزانه 19 کشتی مسافر بری و تجاری بصورت یک طرفه از آن عبور خواهند کرد.

تیشتر بخوانید

Share
Top