یک بازوی رباتیک ساخته شده که با استفاده از نیروی مکش و سیستم شناسایی بصری زباله ها را بررسی و بازیافت می کند.

View Article

Share