محققان “دانشگاه پلی تکنیک والنسیا” در اسپانیا سیستم جدیدی را برای تولید تیرها ارائه و ثبت کرده اند که هدف آن ایجاد تحول در حوزه های مختلف صنعت ساخت و ساز چون مهندسی عمران و معماری است. این روش جدید که در آن از مواد پلاستیکی بازیافت استفاده شده است، امکان کاهش در وزن تیرها را به میزان 80 درصد، نسبت به تیرهای مشابه فلزی و بتنی ممکن ساخته و همچنین امکان چاپ سه بعدی در محل کارگاه را نیز بوجود آورده است. قطعات این تیر را می توان مانند قطعات لگو مونتاژ نموده و سپس جهت تقویت بخش های مورد نظر به آنها بتن اضافه کرد. همانگونه که اشاره شد یکی از ویژگی های این تیرها سبک بودنشان نسبت به موارد مشابه فلزی و بتنی است که خود دارای مزایایی است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد.ه

عدم نیاز به جرثقیل ها و کامیون های سنگین برای حمل و اجرای عملیات نصب <
کاهش زمان اجرای پروژه از طریق سرعت بخشیدن در عملیات اجرایی <
کاهش بخشی از هزینه های پروژه شامل هزینه های مربوط به نیروی انسانی و مصالح <
امکان چاپ سه بعدی و مونتاژ تیر درمحل کارگاه که موجب تسهیل استفاده از این تیرها درهر مکانی فارغ از موانع موجود در محل می شود <
ایجاد یک کاربری جدید برای مواد بازیافت که خود گامی است در جهت ساخت و ساز پایدار <

 

بیشتر بخوانید

 

Keywords

  • Lego-like Beams
  • Polytechnic University of Valencia (UPV)
  • 3D-printing
Share