پژوهشگران دانشگاه پوردوی آمریکا از تکمیل طرح خود برای ساخت سکونتگاه‌های هوشمند در ماه یا مریخ خبر داده اند. این سکونتگاه‌ها برای مدت‌های طولانی قابل استفاده خواهند بود.

View Article

Share
Top