برای شناسایی فلزات سنگین سمی در آب و نابودی آنها چاره‌ای جز انتقال نمونه‌هایی از آب به آزمایشگاه نیست، اما یک دستگاه قابل حمل می‌تواند این مشکل را برطرف کند.

View Article

Share