به گزارش فارس به نقل از نیواطلس، استفاده از صفحات خورشیدی برای تبدیل نور خورشید به برق روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شود. اما در مناطقی که در نیمی از سال پوشیده از برف و یخ است، استفاده از صفحات خورشیدی چندان توجیهی ندارد. برای حل این مشکل گروهی از محققان دانشگاه یو سی ال ای، وسیله‌ای برای استخراج برق از برف تولید کرده‌اند.

View Article

Share