چکشی ابداع شده که به وسیله آن می توان فقط با یک دست میخ را در جای خود کوبید. طراحی این چکش ۶ سال طول کشیده است.

View Article

Share