فناوری لیدار هر روز بیش از پیش در حال کامل تر شدن است و نقش آن نیز تولید پهپادهایی کاربردی و با کارایی بیشتراست. از جمله ویژگی های پهپادهای مجهز به لیدار می توان به سرعت عملیات نقشه برداری و تهیه نقشه توسط آنها اشاره کرد.این پهپادها همچنین این توانمندی را دارند تا به سرعت گزینه های مطلوب را برای پروژه هایی که زمان اجرا در آنها نقش تعیین کننده ای دارد، ارائه کنند.ا

بیشتر بخوانید

 

Share