اتاق هایی کم‌جا در هلند ساخته شده اند که فضای خانه و دفتر اداری را باهم ترکیب کرده اند. قیمت یک شب استفاده از این آپارتمان‌ها ۱۶۵ دلار است.

View Article

Share