هنگام زلزله بر روی آنها تاثیر گذار است. یافته های آنان نشان می دهد که بکار گیری سیستم فونداسیون کامپوزیت که در آن از مواد پلیمری ارزان استفاده می شود می تواند به طور قابل ملاحظه ای ایمنی زیر ساخت ها را بهبود بخشیده و بطور قابل توجهی نیز میرایی و تخریب ناشی از تغییر شکل های بزرگ زمین را کاهش دهد.ه

این محققان سیستمی را توسعه داده اند که در آن با استفاده از یک لایه مسلح شده خاک با استفاده از ژئوتکستایل می توان ساختمانها را در برابر باز شدن گسل های سطحی در زمان زلرله، از خطرات احتمالی محافظت نمود.ه

پروفسور بهزاد فتاحی در این خصوص می گوید: ژئوتکستایلی که در بستر شن و ماسه کوبیده شده کاشته می شود بعنوان یک حدا کننده عمل کرده و موجب کاهش ضربه حاصل از تغییر شکل های بزرگ زمین که ناشی از باز شدن گسل است می شود.ه

 

تیشتر بخوانید

 

Keywords:

  • Geotextile
  • University of Technology Sydney
  • Surface fault ruptures
Share
Top