آنچه امروز می توان از توسعه روزافزون فناوری روباتیک دریافت این است که ظهور این فناوری ممکن است به زودی به کمک شرکت های دست اندرکار پروژه های ساخت و ساز و به ویژه پیمانکاران ساختمانی آمده و موجب ساخت ساختمان هایی کم هزینه و با کیفیت شود که در زمانی بسیار کوتاه ساخته می شوند.ه

هم اکنون محققان “دانشگاه پوردو” در آمریکا در حال آزمایش سیستمی رشامل یک بازوی وباتیک هستند که می تواند مصالح ساختمانی را در محل خود قرار داده و تثبیت نماید.این سیستم برای این کار ازیک الگوریتم مشاهده رایانه ای بهره می برد تا بتواند کلیه اجزاء ساختمان را تشخیص داده و آنها را با داده های “مدل سازی اطلاعات ساختمان” مطابقت دهد.ه

 

بیشتر بخوانید

Share