طرح آلمانی‌ها برای خانه‌سازی در ماه با چاپگر ۳ بعدی

.شرکت آلمانی “LZH” و “مؤسسه سیستم‌های فضایی”(IRAS) دانشگاه “پلی تکنیک براونشوایگ” در حال آزمایش روش‌هایی برای استفاده از فناوری چاپ سه بعدی هستند تا در ماه پایگاه‌های قمری بسازند

ادامه مطلب

 

Share