کمک  ماهواره‌ها برای بهبود واکنش در برابر زلزله
پژوهشگران آمریکایی گزارش دادند که داده های جمع |وری شده ازماهواره‌های در حال گردش به دور زمین می‌توانند اطلاعات زیادی در مورد زمین لرزه‌های مخرب ارائه دهند
ادامه مطلب.

 

Share