تیمی متشکل از دانشجویان مقطع کارشناسی از 10 دانشگاه و کالج در آمریکا که عضو نسل آرتمیس ناسا هستند در چارچوب دستیابی به اهداف مورد نظر برای کره ماه، که در آینده محقق خواهند شد، سکویی را طراحی کرده اند که قابلیت استفاده مجدد را داشته و می توان آنرا با استفاده از مصالح موجود در ماه، چاپ کرد.ه

سال گذشته این دانشجویان با استفاده از بتن و یک چاپگر سه بعدی اقدام به ساخت سکویی مشابه با مقیاسی کوچک تر نمودند.این گروه از دانشجویان مقاله تحقیقی خود را نیز که در این زمینه تهیه کرده بودند، ماه گذشته در موسسه هوانوردی و فضانوردی آمریکا ارائه کردند.ه

 

تیشتر بخوانید

Share
Top