ستفاده از عایق پشم به عنوان ملات ساختمان
پس از پایان کارهای ساختمانی به طور معمول مقدار زیادی عایق پشم بدون استفاده باقی می ماند، اما محققان می گویند می توان از این عایق به عنوان ملات برای ساخت و ساز استفاده کرد.
به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس به نقل از نیواطلس، عایق پشم از ذوب مواد معدنی تولید می شود و بررسی های محققان اسپانیایی نشان می دهد 60 درصد از این ماده در کل جهان بعد از تولید برای ساخت و ساز مورد استفاده قرار می گیرد

ادامه مطلب