ساخت خانه با چاپگر سه بعدی در 12 ساعت

استفاده از چاپگر سه بعدی برای خانه سازی پدیده جدیدی نیست، اما در تازه ترین تحول از این دست چاپگری سه بعدی برای ساخت
.یک.خانه در عرض تنها 12 ساعت به کار گرفته شده است
به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس به نقل از نیواطلس، استفاده از چاپگر سه بعدی برای خانه سازی پدیده جدیدی نیست، اما در تازه ترین تحول از این دست چاپگری سه بعدی برای ساخت یک خانه در عرض تنها 12 ساعت به کار گرفته شده است.این چاپگر که” اس کیو 4 دی”.نام دارد توسط شرکتی به همین نام تولید شده
.وبرای.ساخت.خانه هایی به مساخت 46 متر مربع بکار گرفته شده است

ادامه مطلب

 

Share
Top