رونمایی از قطار مغناطیسی چینی با سرعت ۶۰۰ کیلومتر در ساعت
.چینی ها از نمونه اولیه یک قطار مغناطیسی با حداکثر سرعت ۶۰۰ کیلومتر در ساعت رونمایی کرده اند. این پرسرعت ترین ترنی است که تا به امروز در این کشور تولید شده است

ادامه مطلب

Share