خانه‌های هوشمند توسعه می‌یابند
یک شرکت سوئدی تصمیم دارد قدم‌های بزرگ‌تری را به سوی توسعه خانه‌های هوشمند بردارد.به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی.خبرگزاری فارس به نقل از انگجت، ایکیا،یک واحد تجاری اختصاص داده شده به فناوری خانه های هوشمند ایجاد می‌کند.ایکیا شرکت سوئدی و چندملیتی است که در زمینه فروش تخت‌خواب، میز و سایر لوازم اصلی و فرعی منزل فعالیت می‌کند.اکنون مشخص
.است که ایکیا در مورد فناوری خانه هوشمند جدی است ، اما غول مبلمان خانگی می‌خواهد این تعهد را رسمی کندایکیا، به تازگی یک واحد تجاری تمام عیار به نام هوم اسمارت پلاس تأسیس کرده است که به محصولات خانه هوشمند اختصاص می‌یابد
..ایکیا اظهار داشت که برنامه هوم اسمارت پلاس را به عنوان قطب نهایی کنترل یک اکوسیستم وسیع‌تر در نظر گرفته است
Share