حسگر کوچک نشتی های خانه را ردیابی می کند

.حسگر کوچکی ابداع شده که هرگونه نشتی آب را ردیابی می کند و به ساکنان خانه اطلاع می دهد تا به موقع مشکل را برطرف کنند

ادامه مطلب

 

Share