تولید تراکتورهای خودران ماهواره ای در چین

.کاربرد تراکتورهای خودران در چین روز به روز در حال افزایش است و قرار است برای هدایت آنها از یک سیستم هدایت ماهواره‌ای نوین نیز استفاده شود

ادامه مطلب

 

Share