استفاده از قطرات باردار آب در فناوری‌های تصفیه هوا

هنگامی که قطرات آب در معرض میدان الکتریکی قوی مانند قطرات باران از طریق رعد و برق قرار می‌گیرند، آنها تمایل دارند به غبار الکتریکی تبدیل شوندبه گزارش ایسنا و به نقل از تک تایمز، هرچه میدان الکتریکی قوی‌تر باشد، بیشتر احتمال دارد یک قطره آب تجزیه شود.اخیرا” محققان دانشگاه ام آی تی فرمول ساده ارائه کرده‌اند و ادعا می‌کنند که توسط این فرمول می‌توان به صورت دقیق قدرت میدان الکتریکی برای شکستن یک قطر آب را پیش‌بینی کرد. پژوهشگران بر این باورند که از این روش می‌توان در توسعه نوع جدیدی از دستگاه‌های تصفیه هوا یا آب و فضاپیماها استفاده کرد

ادامه مطلب

ا

Share