بهبود کیفیت لایه‌های محافظ شیشه با فناوری‌نانو

یک شرکت خارجی موفق به بهبود کیفیت لایه های محافظ شیشه با فناوری نانو شده است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، سی‌باند سیستم اعلام کرد فناوری پوشش لایه نازک مورد استفاده در شیشه‌ها را ارتقاء داده است. این پوشش‌ها روی پنجره‌ها قرار می‌گیرند تا مقاومت آن‌ها
.را افزایش دهند. همچنین سی‌باند قراردادی برای تامین نیاز یکی از شرکت‌های تولیدکننده فیلم‌های لایه نازک منعقد کرده است
سی‌باند سیستم اعلام کرد که این شرکت موفق به توسعه فناوری جدیدی برای تولید لایه‌های نازک مورد استفاده در پنجره‌های بزرگ شده است.همچنین
.سی‌باند قرارداد جدیدی را برای تامین مواد خام مورد نیاز یکی از تولیدکنندگان فیلم‌های لایه‌نازک منعقد کرده است

ادامه مطلب

 

Share
Top