این ربات‌ها برای تمیز کردن خانه با هم همکاری می‌کنندر

.یک شرکت فعال در حوزه فناوری، از طرح جدید خود برای استفاده از دو ربات رونمایی کرده که در تمیز کردن خانه با هم همکاری می‌کنند

ادامه مطلب

 

Share