فرودگاهی به شکل دانه برف در چین

یک شرکت فرودگاهی در یکی از استان های چین با آب وهوای بسیار سرد طراحی کرده که شبیه دانه برف است و داخل آن باغ هایی مسقف وجود دارد

ادامه مطلب

 

 

Share